Nie można przeprowadzić parowania.

  • Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
  • Gdy zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po inicjacji lub naprawie zestawu słuchawkowego, włącz zestaw słuchawkowy, zestaw słuchawkowy automatycznie przełącza się w tryb parowania. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) na zestawie słuchawkowym przez ponad 5 sekund w celu włączenia trybu parowania.
  • Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
  • Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.