Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

 • Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
 • Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
 • Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
 • Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw nagłowny może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
 • Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
 • Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  • Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  • Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
 • W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.
 • Zestaw nagłowny nie obsługuje połączeń wielopunktowych.
  Dzięki funkcji połączeń wielopunktowych, zestaw słuchawkowy można podłączyć do odtwarzacza muzyki (urządzenia kompatybilnego z profilem A2DP, takim jak przenośny odtwarzacz muzyki itd.) oraz urządzenia komunikacyjnego (urządzenia kompatybilnego z profilem HFP lub HSP, takim jak smartfon itd.) w tym samym czasie, co pozwala słuchać muzyki w trakcie oczekiwania na połączenie przychodzące lub w trakcie połączenia.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

 • Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
 • Ponieważ wkładki słuchawkowe zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

 • Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
 • Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
 • Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
 • Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
 • Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu nagłownego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
 • Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Czyszczenie zestawu nagłownego

 • Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

 • Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
 • Zestaw słuchawkowy wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

 • Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.