Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

 • Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normieIPX4 IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody.
  Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do zestawu nagłownego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.
  IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
  (Należy upewnić się, że podczas korzystania z zestawu nagłownego osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta).
 • Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) i otwory wentylacyjne zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.
  Jeśli jakiekolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworze mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy, ale nie są to usterki.
  • Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
  • Słychać niezwykłe dźwięki.
  • Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu nagłownego

Dopuszczalne: zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne: Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

 • Należy upewnić się, że podczas korzystania z zestawu nagłownego osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta. Jeśli na osłonie znajdują się jakieś obce przedmioty lub osłona nie zostanie całkowicie zamknięta, nie będzie możliwe zachowanie wodoodporności. Woda może dostać się do środka, powodując usterkę zestawu nagłownego.
 • Upewnij się, że część emitująca dźwięk zestawu słuchawkowego nie ma kontaktu z silnymi rozpryskami wody.
 • Nie należy upuszczać zestawu nagłownego do wody ani używać go pod wodą.
 • Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
 • Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
 • Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu nagłownego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
 • Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
  1. Wodę dostającą się do zestawu nagłownego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
  2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe i otwory wentylacyjne w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.

  3. Obróć otwór mikrofonu w dół i delikatnie dotknij je około 10 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

  4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
 • Jeśli słuchawki zestawu nagłownego będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
  Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.

 • Jeżeli port ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj go do czysta miękką, suchą szmatką.
 • Nie pierz spodni ani koszul z zestawem słuchawkowym pozostawionym w kieszeni.

 • Jeżeli zestaw nagłowny jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.