Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, zestaw słuchawkowy odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim w następujących sytuacjach. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  • Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
  • Po wyłączeniu zestawu nagłownego: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
  • Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
  • Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
  • Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
  • Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
  • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
  • W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)

Uwaga

  • Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 4 minut.
  • Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłowny i włącz go ponownie.