Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

  • Naciśnij przycisk (połączenie) dwa razy w ciągu 0,5 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

Rozmowa wychodząca

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.

Rozmowa przychodząca

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Naciśnij przycisk (połączenie) jeden raz, aby zakończyć połączenie.