Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

 • Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
 • Przełączenie języka wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
 • Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
 • Wyłącz zestaw nagłowny
 • Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
 • Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
 • Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
 • Wybór ustawień korektora graficznego
 • Dostosowanie ustawień korektora graficznego
 • Ustawienie funkcji DSEE
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
 • Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
 • Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
 • Łatwe parowanie
 • Ustawienie funkcji CLEAR BASS
 • Ustawienie funkcji 360 Reality Audio

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

 • Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.