Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

  1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

    Użyj dostępnego w handlu przewodu USB Type-C i zasilacza sieciowego USB.

    Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)

    A: zasilacz sieciowy USB

  2. Naciśnij równocześnie przycisk + (głośność +) i przycisk (głośność –).

    Zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) i inne ustawienia są zachowywane.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.