Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3 .

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] z menu rozwijanego.
  3. Wybierz opcję [Hardware and Sound] - [Sound].

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WI-C100].

   Jeśli pozycja [WI-C100] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

  5. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

   Połączenie zostało nawiązane.

   Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.