Nie można przeprowadzić ładowania.

Wspólne

 • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

 • Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
 • Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Podczas ładowania za pomocą komputera

 • Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
 • Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
 • Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
 • Zaktualizuj system operacyjny komputera.
 • W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.