Niski poziom dźwięku

 • Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub głośności może nie być możliwe.
  W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw nagłowny tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
 • Zwiększ głośność na zestawie nagłownym i podłączonym urządzeniu.
 • Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
 • Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) i otwory wentylacyjne zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub otworze mikrofonu pozostaną krople wody, poziom dźwięku chwilowo obniży się, ale nie jest to usterka.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym.
  W takim przypadku zwiększ głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu.