Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

  1. Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  2. Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
  3. Wybierz żądany element.