Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostępnego w handlu przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

 1. Otwórz pokrywę portu USB Type-C.

 2. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostępnego w handlu przewodu USB Type-C i zasilacza sieciowego USB.

  Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)

  A: zasilacz sieciowy USB

  • Wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
  • Procedura ładowania trwa około 3 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika.

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

  Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C, a następnie zamknij pokrywę portu USB Type-C, aby uniemożliwić dostanie się wody lub kurzu do zestawu nagłownego.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

Przewód USB dostępny w handlu

Przewód USB Type-C (zgodny z normą USB)

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

 • Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
 • Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

 • Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu słuchawkowego do działającego komputera za pomocą dostępnego w handlu przewodu USB Type-C.
 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów przewodu USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Podczas podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy go podłączyć bezpośrednio za pomocą przewodu USB Type-C. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.