Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Przyciski mają następujące funkcje:


(odtwarzanie)

  • Odtwarzanie: naciśnij jeden raz podczas wstrzymania.
  • Wstrzymanie: naciśnij jeden raz podczas odtwarzania.

(głośność –)/ (poprzedni)

+ (głośność +)/ (następny)

  • Regulowanie głośności.
  • Naciśnij i przytrzymaj do usłyszenia sygnału, aby przeskoczyć do początku poprzedniego utworu (lub aktualnego utworu podczas odtwarzania)/początku kolejnego utworu. Po zwolnieniu przycisku naciśnij w ciągu 1 sekundy, aby odtworzyć sygnał i przeskoczyć do początku poprzedniego/następnego utworu.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.