Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).

 • Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
  • DSEE
  • Equalizer
  • Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku

  Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.