Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 8.1)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 • Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
 • Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy również zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

  Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 3. Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

  2. Wybierz opcję [Change PC Settings] na pasku funkcji [Settings].

  3. Wybierz opcję [PC and devices] na ekranie [PC Settings].

  4. Wybierz opcję [Bluetooth].

  5. Wybierz opcję [WI-C100], a następnie wybierz [Pair].

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8.1)”.

  Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WI-C100], wykonaj procedurę ponownie od początku kroku 3 .

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od kroku 1 .
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.