Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiającej następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.

Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.