Brak dźwięku

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
  • Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
  • Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
  • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
  • W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
  • Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
  • Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.