Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego


Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

  • Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie

  • Umieszczenie zestawu słuchawkowego w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży

  • Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET

  • Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia