Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Załóż opaskę na szyję tak, aby element pilota zdalnego sterowania znajdował się po lewej stronie, a następnie załóż lewą i prawą słuchawkę na uszy. Na elemencie pilota zdalnego sterowania i lewej słuchawce znajdują się wyczuwalne wypukłości.

  Przesuń opaskę oraz lewą i prawą słuchawkę w górę, w dół, w lewo i w prawo tak, aby dobrze pasowały.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony i na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/ na zestawie nagłownym.

  Na przycisku + jest wyczuwalna wypukłość.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na przycisku głośności + na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: wyczuwalna wypukłość


  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.