Włączanie zestawu nagłownego

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.