Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy również zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

  Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 3. Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.
  1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WI-C100].

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android ”.

  Jeśli [WI-C100] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 .

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od kroku 1 .
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.