Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po włączeniu zestawu nagłownego można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Wskaźnik (pomarańczowy) miga przez około 15 sekund, jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi 20% lub mniej, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

Gdy poziom naładowania jest niski

Włączy się dźwięk ostrzegawczy i kolor wyświetlanego wskaźnika (niebieski) zmieni się na pomarańczowy. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP(Hands-free Profile) Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch. Wskazanie jest przykładowe.

Ilustracja ikon wskazuje pozostały stan naładowania akumulatora

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)


Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw nagłowny podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth na ekranie smartfona. Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Wskazówka

  • Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

  • Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
  • Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.