Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłownym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Uwaga

  • Gdy opcja DSEE jest ustawiona na [Auto], dostępny czas pracy jest krótszy.