Czas ładowania jest zbyt długi.

  • Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.