Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk (odtwarzanie/połączenie) na zestawie nagłownym dwa razy w odstępie co 0,5 sekundy.

  Funkcja Siri zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: Mikrofon na elemencie pilota zdalnego sterowania


  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
 • Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać polecenie głosowe. W przypadku podawania polecenia głosowego zmień kierunek elementu pilota zdalnego sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.
 • Należy uważać, ponieważ zestaw nagłowny wyłączy się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (odtwarzania/połączenia).