Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
 • Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk (połączenie) na zestawie nagłownym, aby odebrać połączenie.

  Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

  Korzystając z mikrofonu na zestawie nagłownym, możesz rozmawiać.

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu (A) na elemencie pilota zdalnego sterowania z lewej strony

  A: Mikrofon na elemencie pilota zdalnego sterowania

  Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

  • Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
  • Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.
 3. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/ na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk (połączenie) na zestawie nagłownym, aby zakończyć połączenie.

  Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu słuchawkowego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, naciskając i przytrzymując przycisk (połączenie) przez około 2 sekundy bądź używając smartfona lub telefonu komórkowego.
 • Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
 • Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • Jeżeli mikrofon zestawu nagłownego ociera się o odzież itd., szum może zakłócać głos w czasie połączenia. Podczas rozmawiania przez telefon zmień kierunek elementu pilota zdalnego sterowania, aby otwór przechwytywania dźwięku mikrofonu nie dotykał odzieży itd.