Wyłączanie funkcji Połączenie głośników

Przerywanie wszystkich połączeń i wychodzenie z funkcji Połączenie głośników

Na głośniku ze świecącym wskaźnikiem(BLUETOOTH) (głośnik ustawiony jako pierwszy) naciśnij i przytrzymaj przycisk PARTY (Połączenie głośników), aż usłyszysz sygnał i wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) zgaśnie.

Odłączanie tylko jednego głośnika

Na głośniku, na którym chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośników (głośniku ustawionym jako drugi lub kolejny) naciśnij i przytrzymaj przycisk PARTY (Połączenie głośników), aż usłyszysz sygnał i wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) zgaśnie.

Wskazówka

  • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz ustanowić połączenie dla funkcji Połączenie głośników lub wyłączyć funkcję Połączenie głośników.