Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności

Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika

Głośnik z poprawnie założoną nakładką posiada właściwości wodoszczelne IPX7*1 określone przez „Stopnie ochrony przed zanurzeniem w wodzie” wg normy IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)”*3, oraz właściwości pyłoszczelne IP6X*2 określone przez „Stopnie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych”*3.

Ciecze, do których odnoszą się właściwości wodoszczelne

Dotyczy woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa, woda słona
Nie dotyczy płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itd.)

*1 Równoważność IPX7: Test głośnika wykazał, że zachowuje on sprawność przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m i pozostawieniu na 30 minut.

*2 Równoważność IP6X: Test głośnika wykazał, że blokuje on pył po wstrząsaniu przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząstki pyłu o średnicy do 75 μm.

*3 Załączone akcesoria i złączki głośnika (USB) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. Aby zmniejszyć ryzyko powstania ognia lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania z jednego lub obu złączy (USB). Nie umieszczać na głośniku wazonu ani żadnego innego pojemnika wypełnionego cieczą.


Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika jest stwierdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są pokryte gwarancją.

Aby zachować właściwości wodoszczelne i pyłoszczelne

Sprawdź poniższe punkty i używaj głośnika w prawidłowy sposób.

  • Głośnik przeszedł test upuszczenia z wysokości 1,22 m na sklejkę o grubości 5 cm zgodnie z MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Nie gwarantuje to jednak uniknięcia uszkodzenia lub awarii ani zachowania wodoszczelności i pyłoszczelności w każdych warunkach. Odkształcenie lub uszkodzenie powstałe w wyniku upuszczenia głośnika lub narażenia go na wstrząsy mechaniczne może spowodować pogorszenie właściwości wodoszczelnych i pyłoszczelnych.

  • Głośnik nie jest odporny na ciśnienie wody. Użycie głośnika w miejscach z wodą pod wysokim ciśnieniem, np. pod prysznicem, może spowodować usterkę.

  • Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.

  • Ostrożnie obchodzić się z nakładką. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoszczelne lub pyłoszczelne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika w wyniku dostania się do głośnika wody lub pyłu.

    Ilustracja głośnika dla zlokalizowania nakładki