Nie można połączyć głośnika z urządzeniem BLUETOOTH za pomocą funkcji One-touch (NFC)

  • Jeśli na smartfonie uaktywni się blokada ekranu, połączenie nie będzie możliwe. Anuluj blokadę ekranu na smartfonie i dotknij jeszcze raz.

  • Trzymaj urządzenie zgodne z NFC blisko głośnika, aż urządzenie zareaguje. Jeśli połączenie się nie uda, przesuń urządzenie powoli nad częścią głośnika oznaczoną literą N.

  • Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu zgodnym z NFC.

  • Sprawdź, czy funkcja NFC urządzenia jest ustawiona na włączoną.

  • Jeśli urządzenie jest w etui, wyjmij je.

  • Czułość reakcji NFC różni się w zależności od urządzenia. Jeśli połączenie z głośnikiem za pomocą funkcji One-touch nie powiedzie się kilkakrotnie, połącz/odłącz głośnik za pomocą operacji wykonywanych na ekranie.

  • Sprawdź, czy dane urządzenie jest zgodne z funkcją NFC. Znajdź informacje na temat problemu na stronie obsługi klienta.

  • Aby korzystać z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, sparuj głośnik, w którym wskaźnik (BLUETOOTH) miga na niebiesko.