Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. Po zakupie głośnika funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną.

 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na zielono.

  Głośnik się zaświeci.

Aby wyłączyć (nie świeci się) / włączyć (świeci się) funkcję oświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BATT (akumulator)/LIGHT pod nakładką z tyłu głośnika przez około 3 sekundy, aż funkcja oświetlenia zostanie włączona/wyłączona.

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy spowoduje ponowne włączenie/wyłączenie funkcji.

Wskazówka

 • Używając funkcji „Oświetlenie” w aplikacji „Sony | Music Center”, możesz włączać/wyłączać funkcję oświetlenia lub wybierać różne tryby oświetlenia. Poniżej podajemy przykładowe tryby oświetlenia.

  • LIGHT OFF: Brak oświetlenia

  • RAVE: Do muzyki tanecznej

   Po zakupie głośnika ustawiony jest tryb RAVE.

  • CHILL: Do muzyki relaksującej

  • HOT: Oświetlenie z błyskami w ciepłych kolorach

  • COOL: Oświetlenie z błyskami w chłodnych kolorach

  • STROBE: Oświetlenie z białymi błyskami

Uwaga

 • Jeśli oświetlenie głośnika wydaje się zbyt jasne, włącz światło w pomieszczeniu lub wyłącz funkcję oświetlenia.

 • Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku BATT (akumulator) / LIGHT. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.