Używanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH

Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik włącza się automatycznie przy obsłudze urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna się połączenie BLUETOOTH.

Przed użyciem głośnika wykonaj pamiętaj, że:

 • Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna tylko, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Kiedy głośnik działa zasilany tylko przez wbudowany akumulator, funkcja gotowości BLUETOOTH wyłącza się.

 • Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli na głośniku nie ma zapisanych informacji o parowaniu, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wejdzie w tryb gotowości BLUETOOTH.

 1. Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży).
 2. Włącz głośnik.

  Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na zielono.

 3. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.

  Music Center

 4. Dotknij [SRS-XB33].

 5. Dotknij [Settings].

 6. Dotknij [Power Option].
 7. Dotknij [Bluetooth Standby].
 8. Dotknij [ON], aby ustawić tryb gotowości BLUETOOTH na włączony.

Aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH

Wykonaj ponownie krokinumer 3donumer 7, aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, wskaźnik(zasilanie) świeci się na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony.