Nie można podłączyć głośnika z funkcją Połączenie głośników

  • Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z funkcją Połączenie głośników. Urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain (Bezprzewodowe połączenie głośników) nie są stosowane do połączenia.

  • Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony w ramach funkcji.

    (Szczegółowe informacje o procedurze aktualizacji - patrz Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie.)

  • Przed ustawieniem funkcji Połączenie głośników zaktualizuj „Sony | Music Center” do najnowszej wersji.

  • Upewnij się, że wszystkie głośniki do podłączenia w ramach funkcji znajdują się w zakresie 1 m.

  • Po połączeniu kilku głośników wykonaj procedurę parowania urządzenia BLUETOOTH i głośnika, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.