Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie (połączenie kilku urządzeń)

Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z ostatnio podłączonego urządzenia.

 • Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Połączenie może nie być skuteczne, w zależności od tego, jaki zestaw urządzeń jest połączony. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

 1. Naciśnij przycisk(zasilanie), aby włączyć głośnik.
 2. Sparuj głośnik z urządzeniami BLUETOOTH takimi jak smartfon czy iPhone.

  Możesz połączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie przez A2DP/AVRCP.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika.

Uwaga

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można stosować połączenia kilku urządzeń.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączenie 2 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie może nie być możliwe.

 • Połączenie kilku urządzeń nie jest kompatybilne z funkcją HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile). Dlatego w przypadku połączenia kilku urządzeń nie można korzystać z funkcji obsługi bez użycia rąk.

 • Połączenie kilku urządzeń nie jest kompatybilne z profilem HFP (Hands-free Profile). Dlatego podczas korzystania z połączenia kilku urządzeń pozostała moc akumulatora głośnika nie jest wyświetlana na smartfonie Android ani na urządzeniu iPhone/iPod touch.

 • Nie można wyłączyć funkcji połączenia kilku urządzeń.

Przerywanie połączenia kilku urządzeń

 • Naciśnij przycisk(zasilanie), aby wyłączyć głośnik.

 • Kiedy wyłączysz funkcję BLUETOOTH na pożądanym urządzeniu BLUETOOTH lub zasilanie urządzenia, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (rozłączono BLUETOOTH)) z głośnika i połączenie BLUETOOTH z głośnikiem zostanie przerwane.