Wyłączanie funkcji Parowania stereo

Aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo, wykonaj poniższą procedurę.

  1. Naciśnij przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) pod nakładką z tyłu głośnika.

Wskazówka

  • Wyłączenie głośnika nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy głośnik zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty.

    Kiedy funkcja stanu gotowości BLUETOOTH jest włączona na 2 głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie powoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo między 2 głośnikami.

  • Jeśli chcesz użyć głośnika, który był używany jako jeden z głośników w funkcji Parowanie stereo, naciśnij przycisk(zasilanie), aby włączyć głośnik, po czym naciśnij przycisk ST PAIR (Parowanie stereo), aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo.

  • Aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo podczas korzystania z 2 głośników, naciśnij przycisk ST PAIR (Parowanie stereo). Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i funkcja Parowanie stereo zostanie wyłączona.

  • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz ustanowić połączenie dla funkcji Parowanie stereo lub wyłączyć funkcję Parowanie stereo.

Uwaga

  • Po użyciu przycisku ST PAIR (Parowanie stereo) należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

    Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.