Nie można naładować głośnika

  • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do głośnika i zasilacza sieciowego USB. Następnie sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka ściennego.

  • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 500 mA lub większej oraz poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać (10 godzin lub więcej). W przypadku korzystania z takiego zasilacza sieciowego USB zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora. Użycie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym poniżej 500 mA nie gwarantuje naładowania akumulatora.

  • Głośnik obsługuje zasilacze sieciowe USB dostarczające natężenie wyjściowe 1,5 A lub 3,0 A. Używając zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym 3,0 A do ładowania akumulatora należy używać kabla USB Type-C® (zgodnego ze standardem USB), obsługującego natężenie wyjściowe 3,0 A. Załączony kabel USB obsługuje natężenie wyjściowe do 1,5 A. Użycie innych urządzeń nie gwarantuje naładowania akumulatora. Czas ładowania może się różnić, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania głośnika.

  • Wbudowany akumulator głośnika można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.

  • W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, użycie głośnika z dużą głośnością może spowodować zmniejszenie pozostałej mocy wbudowanego akumulatora lub wyłączenie głośnika, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza sieciowego USB. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku przed użyciem głośnika należy wyłączyć głośnik i naładować akumulator do pełna.