Dźwięk cichnie podczas użytkowania

  • Dźwięk może się ściszyć w poniższych przypadkach. Nie jest to usterka.
    • Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i wskaźnik CHARGE powoli miga, a głośnik jest używany tylko przy użyciu wbudowanego akumulatora.
    • Jeśli wbudowany akumulator się rozładowuje z powodu długotrwałego użytkowania głośnika z dużą głośnością, nawet jeśli głośnik był podłączony do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB.

  • Jeśli dźwięk cichnie podczas użytkowania, wykonaj poniższą procedurę.
    1. Wyłącz głośnik.
    2. Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.