Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (Siri)

Przy użyciu funkcji Siri oferowanej w urządzeniach iPhone/iPod touch można obsługiwać urządzenie iPhone/iPod touch, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać Siri.

 1. Włącz Siri.

  Na urządzeniu iPhone/iPod touch wybierz [Settings] - [Siri & Search] i włącz [Listen for “Hey Siri”].

  Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

  Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy dla urządzeń iPhone/iPod touch.

 2. Połącz głośnik z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH.
 3. Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch za pomocą technologii BLUETOOTH, a urządzenia iPhone/iPod touch są w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk(odtwarzanie)/(rozmowa) przez około 3 sekundy.

  Siri zostanie aktywowane i usłyszysz dźwięk włączenia.

 4. Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc Siri.

  Szczegółowe informacje na temat funkcji Siri, na przykład o aplikacjach współpracujących z Siri, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

 • Funkcji Siri nie można aktywować poprzez wypowiedzenie do mikrofonu głośnika „Hey Siri”, nawet jeśli urządzenie iPhone/iPod touch ma włączone ustawienie [Allow “Hey Siri”].