Ponowne uruchamianie głośnika

W poniższych lub podobnych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 8 sekund, aby ponownie uruchomić głośnik.

  • Nie można używać głośnika po jego włączeniu.

  • Nie można używać głośnika po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem.

Uwaga

  • Ponowne uruchomienie głośnika nie usuwa informacji o parowaniu.
  • Ponowne uruchomienie głośnika może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.