Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

  • Umieść głośnik i urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.

  • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

  • Aby korzystać z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, sparuj głośnik, w którym wskaźnik (BLUETOOTH) miga na niebiesko.

  • Jeśli wskaźnik(BLUETOOTH) nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij przycisk (BLUETOOTH). Usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

  • Po wykonaniu inicjalizacji głośnika iPhone/iPod touch może nie móc się połączyć z głośnikiem. W takim przypadku należy skasować informacje o parowaniu zapisane przez iPhone/iPod touch, a następnie ponownie wykonać parowanie.

  • Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.

  • Jeśli głośnik nie jest wyświetlony na urządzeniu BLUETOOTH, wyłącz urządzenie i ponownie je włącz. Może to rozwiązać problem.