Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”

Aplikacja „Fiestable” służy do obsługi urządzeń audio firmy Sony zgodnych z aplikacją „Fiestable” za pomocą smartfonów, urządzeń iPhone itp.

Operacje, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Fiestable”

 • Tryb DJ

  Możesz dołączyć do odtwarzanej muzyki efekty dźwiękowe (Isolator itp.) lub dźwięki samplingu (perkusji/aplauzu).

 • Oświetlenie

  Możesz ustawić funkcję oświetlenia.

 • Kontrola ruchu

  Możesz obsługiwać głośnik poruszając smartfonem, urządzeniem iPhone itp.

Wskazówka

 • Operacje, które można kontrolować za pomocą aplikacji „Fiestable”, różnią się w zależności od podłączonego urządzenia. Specyfikacje i projekt aplikacji mogą się zmienić bez powiadomienia.

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.