Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby)

Jeśli poniższe warunki trwają przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie.

W momencie zakupu funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest ustawiona na włączoną.

  • Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.

  • Funkcja obsługi bez użycia rąk połączonego telefonu komórkowego (smartfona) jest ustawiona na wyłączoną, a telefon komórkowy (smartfon) nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używany. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu komórkowego.

  • Połączone urządzenie BLUETOOTH, takie jak WALKMAN®, nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Wskazówka

  • Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) przez aplikację „Sony | Music Center”.

Uwaga

  • Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest wyłączona.

  • Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH, funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest wyłączona.