Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Dzięki połączeniu wielu urządzeń (do 100 urządzeń) zgodnych z funkcją Połączenie głośników możesz ożywić imprezę dzięki większej głośności.

Urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain (Bezprzewodowe połączenie głośników) nie są stosowane do połączenia.

Urządzenia* zgodne z funkcją Połączenie głośników:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* W zależności od kraju lub regionu niektóre zgodne urządzenia mogą nie być dostępne w sprzedaży.


Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

 • Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony w ramach funkcji.

  (Szczegółowe informacje o procedurze aktualizacji - patrz Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie.)

 • Upewnij się, że wszystkie głośniki do podłączenia w ramach funkcji znajdują się w zakresie 1 m.

 • Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli zostało rozpoczęte.

 1. Ustaw pierwszy głośnik.

  Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem SRS-XB33 jako pierwszego głośnika. Aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

  1. Naciśnij przycisk(zasilanie) na głośniku.

   Wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.

  2. Połącz urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem przez połączenie BLUETOOTH.

   W zależności od typu urządzenia BLUETOOTH, które ma być połączone, sprawdź poniższe tematy.

   Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

   Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

   Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)

   Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  3. Naciśnij przycisk PARTY (Połączenie głośników) pod nakładką z tyłu głośnika.

   Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik(BLUETOOTH) oraz wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) zaczną migać. Po około 6 sekundach wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) przestanie migać i będzie świecić stale z sygnałem dźwiękowym. Aktywność wskaźnika (BLUETOOTH) zmienia się ze świecącego stale na miganie.

 2. Podłącz drugi głośnik lub kolejne głośniki.

  Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem SRS-XB33 jako drugiego głośnika. Aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

  1. Naciśnij przycisk(zasilanie) na głośniku, który ma być podłączony.

   Wskaźnik(BLUETOOTH) włączonego głośnika miga na niebiesko.

  2. Naciśnij przycisk PARTY (Połączenie głośników).

   Usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie migać, wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) zaświeci się, a następnie wskaźnik(BLUETOOTH) zgaśnie. Wskaźnik PARTY (Połączenie głośników) będzie nadal świecił.

   Wskazówka

   • Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.

  3. Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz krokinumer 2– 1 do 2.

   Wskazówka

   • Podczas podłączania trzeciego lub kolejnego głośnika podłączaj każdy głośnik w ciągu 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po 30 sekundach nie będzie można podłączyć głośnika.

   • Jeśli chcesz dodać kolejny głośnik po zakończeniu podłączania (30 sekund lub więcej), wykonaj kroknumer 1– 3, a następnie krokinumer 2– 1 do 2.

  Kiedy połączenie dla funkcji Połączenie głośników zostanie nawiązane, wskaźniki PARTY (Połączenie głośników) na wszystkich głośnikach będą się świecić. Następnie wskaźnik(BLUETOOTH) na pierwszym głośniku przestanie migać i będzie się świecić.

 3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i ustaw poziom głośności.

  Ta sama muzyka będzie odtwarzana ze wszystkich głośników.

  Podczas ustawiania głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku połączonym z tym urządzeniem (głośniku ustawionym jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (ustawionych jako drugi lub kolejne) możesz również regulować głośność na poszczególnych głośnikach.

Wskazówka

 • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz ustanowić połączenie dla funkcji Połączenie głośników lub wyłączyć funkcję Połączenie głośników.

  Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - odwiedź stronę:

  https://www.sony.net/smcqa/

 • Tryb oświetlenia głośnika różni się, w zależności od typu głośnika ustawionego jako pierwszy głośnik.

 • Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

 • Jeśli głośnik jest już połączony z urządzeniem BLUETOOTH, dotknięcie innego urządzenia zgodnego z NFC do głośnika spowoduje rozłączenie połączenia BLUETOOTH z poprzednim urządzeniem i ustanowienie połączenia BLUETOOTH z nowym urządzeniem.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z funkcji Połączenie głośników podczas oglądania filmów może występować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

 • Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku PARTY (Połączenie głośników).

  Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.