Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 głośniki SRS-XB33. Po połączeniu 2 głośników przez BLUETOOTH możesz cieszyć się pełniejszym dźwiękiem.

Jeden głośnik odtwarza dźwięk w prawym kanale (po prawej stronie), a drugi głośnik odtwarza dźwięk w lewym kanale (po lewej stronie), aby uzyskać efekt stereo między dwoma głośnikami.

Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

Uwaga

 • Przed nawiązaniem połączenia między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH zmniejsz głośność głośnika i urządzenia lub zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, aby uniknąć nagłego wybuchu dźwięku z głośnika.

 1. Umieść 2 głośniki w odległości 1 m od siebie i włącz oba głośniki.

  Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się.

  Wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga.

  Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik(BLUETOOTH) może się świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć urządzenie BLUETOOTH.

  Kiedy głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik(BLUETOOTH) podwójnie miga na niebiesko.

 2. Naciśnij przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) pod nakładką z tyłu jednego z 2 głośników.

  Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik(BLUETOOTH) oraz wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) zaczną migać. Po około 6 sekundach wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) przestanie migać i będzie świecić stale z sygnałem dźwiękowym.

 3. Naciśnij przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) pod nakładką z tyłu drugiego głośnika.

  Wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) zaświeci się.

  Usłyszysz wskazówkę głosową „Left” (Lewy) lub „Right” (Prawy) z każdego głośnika i oba głośniki zostaną połączone przez funkcję Parowanie stereo.

  Po nawiązaniu połączenia dla funkcji Parowanie stereo wskaźniki ST PAIR (Parowanie stereo) na obu głośnikach świecą stale, a wskaźnik (BLUETOOTH) na jednym z głośników wyłącza się.

  Wskazówka

  • Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie od razu nawiązane między 2 głośnikami, wskaźnik(BLUETOOTH) i wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) może nie migać, a zamiast niego może zaświecić się wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo).

  • Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

 4. Użyj głośnika, na którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga, aby wykonać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

 5. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na średnim poziomie.
 6. Naciskaj przyciski -/+ (głośność) na jednym z głośników, aby wyregulować głośność.

  Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

Zamiana prawego (prawa strona) i lewego (lewa strona) kanału audio

Na jednym z głośników naciśnij i przytrzymaj przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) pod nakładką z tyłu głośnika.

Usłyszysz wskazówkę głosową i kanał lewy i prawy zostaną zamienione.

Wskazówka

 • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz ustanowić połączenie dla funkcji Parowanie stereo lub wyłączyć funkcję Parowanie stereo. Aby było to możliwe, zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.

  (Szczegóły na temat procedury aktualizacji - patrz Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie.)

 • Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego używaj tylko głośnika ze świecącym wskaźnikiem(BLUETOOTH).

 • Jeśli jakieś inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są połączone z urządzeniem BLUETOOTH łączącym się z głośnikiem, dźwięk głośnika może być zniekształcony lub mogą być słyszalne szumy. W takim przypadku należy przerwać połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a pozostałymi urządzeniami BLUETOOTH.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo kodek automatycznie przełącza się na SBC.

 • Jeśli głośnik jest już połączony z urządzeniem BLUETOOTH, dotknięcie innego urządzenia zgodnego z NFC do głośnika spowoduje rozłączenie połączenia BLUETOOTH z poprzednim urządzeniem i ustanowienie połączenia BLUETOOTH z nowym urządzeniem.

 • Wyłączenie głośnika nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy głośnik zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty.

  Kiedy funkcja stanu gotowości BLUETOOTH jest włączona na 2 głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie powoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo między 2 głośnikami.

Uwaga

 • Po zrestartowaniu lub inicjalizacji jednego z głośników podczas gdy funkcja Parowanie stereo jest włączona, należy nacisnąć przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) na głośniku, aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z głośnika bez wyłączenia funkcji Parowanie stereo, wystąpi problem, taki jak brak możliwości nawiązania połączenia BLUETOOTH lub zakłócenia dźwięku.

 • Przy nawiązywaniu połączenia BLUETOOTH za pomocą funkcji One-touch (NFC), dotknij tego głośnika, na którym miga wskaźnik(BLUETOOTH). Urządzenie nie może wykonać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem, na którym wskaźnik(BLUETOOTH) jest wyłączony.

 • Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku ST PAIR (Parowanie stereo). Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.