Wyłączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie).

    Wskaźnik(zasilanie) i wskaźnik(BLUETOOTH) zgasną.

Wskazówka

  • Jeśli wyłączysz głośnik, kiedy jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), podczas gdy funkcja BLUETOOTH jest włączona, wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na pomarańczowo, a głośnik przejdzie do trybu gotowości BLUETOOTH*.

    * W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest ustawiona na wyłączoną.