Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (rozłączono BLUETOOTH)) z głośnika.

  • Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

  • Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.

  • Wyłącz głośnik.

  • Ponownie dotknij urządzeniem zgodnym z NFC części oznaczonej N na głośniku (jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję NFC).

    • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników dotknij urządzeniem zgodnym z NFC do głośnika, na którym świeci się wskaźnik(BLUETOOTH). Głośnik, na którym wskaźnik(BLUETOOTH) się nie świeci, nie może przerwać połączenia BLUETOOTH.

Wskazówka

  • Podczas korzystania z funkcji Parowania stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.

  • Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.