Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne.

Kiedy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski - (głośność) i (BLUETOOTH), aż głośnik się wyłączy (5 sekund lub dłużej).

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

  • Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.