Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i odtwarzanie, zatrzymywanie lub przechodzenie do początku następnego/bieżącego utworu.

Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Wcześniej należy upewnić się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośniku jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wyemitowania bardzo głośnego dźwięku z głośnika.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/zatrzymane.

 1. Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

 2. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.
 3. Ustaw głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

  Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik(zasilanie) zamiga 3 razy.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH wskaźnik (zasilanie) na głośniku może nie migać, nawet jeśli głośność zostanie ustawiona na urządzeniu BLUETOOTH.

  Podczas odtwarzania można używać przycisków na głośniku, aby wykonać poniższe operacje.

  Pauza

  Naciśnij przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

  Przejdź do początku następnego utworu

  Naciśnij szybko dwa razy przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa) podczas odtwarzania.

  Przejdź do początku bieżącego lub poprzedniego utworu*

  Naciśnij szybko 3 razy przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa) podczas odtwarzania.

  * Powyższe operacje różnią się zależnie od używanego urządzenia BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Jeśli głośnik ma być używany podczas ładowania akumulatora, zmniejsz głośność lub wyłącz głośnik i zaczekaj, aż akumulator naładuje się do pełna przed użyciem głośnika.

 • Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik(zasilanie) zamiga 3 razy.

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

 • Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika nieprawidłowo.

 • W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.

 • Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, moc maksymalna głośnika spada.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczna regulacja głośności lub ustawienie wyjściowego sygnału audio na połączonym urządzeniu.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.