Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch (NFC)

Po dotknięciu głośnika urządzeniem zgodnym z NFC, takim jak smartfon, głośnik automatycznie się włączy i przejdzie do parowania i połączenia BLUETOOTH.

Zgodne smartfony

Smartfony zgodne z funkcją NFC z wersją Android 4.1 lub nowszą

Zgodne modele WALKMAN®

Modele WALKMAN® zgodne z NFC*

* Nawet jeśli twój WALKMAN® jest zgodny z funkcją NFC, może nie być w stanie nawiązać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem za pomocą funkcji One-touch. Szczegółowe informacje na temat zgodnych modeli można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia WALKMAN® .

NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między różnymi urządzeniami, takimi jak smartfony i znaczniki IC.

Dzięki funkcji NFC można wykonywać przesyłanie danych - na przykład parowanie BLUETOOTH - poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń zgodnych z NFC (tj. symbolu N lub wyznaczonego miejsca na urządzeniu).


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu.

 • Zmniejsz głośność urządzenia i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.

 • Anuluj blokadę ekranu na urządzeniu.

 1. Ustaw funkcję NFC i funkcję BLUETOOTH urządzenia na włączoną.
 2. Dotknij i przytrzymaj część oznaczoną N głośnika do części oznaczonej N urządzenia, aż urządzenie zareaguje. (Może to potrwać kilka sekund.)

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

Wskazówka

 • Aby przerwać połączenie BLUETOOTH, ponownie dotknij częścią oznaczoną N głośnika do części oznaczonej N urządzenia.

  Usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (rozłączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie świecić stale i zacznie powoli migać.

 • Jeśli nie możesz połączyć głośnika, wypróbuj poniższe rozwiązanie.

  • Powoli przesuń urządzeniem nad częścią oznaczoną N głośnika.

  • Jeśli urządzenie jest w etui, zdejmij je.

 • Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia (łączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • Jeśli urządzenie posiada funkcję przechodzenia w tryb gotowości w reakcji na pole magnetyczne, połączenie przez NFC może nie być możliwe.

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, dotknij tego głośnika, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga. Urządzenie nie może wykonać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem, na którym wskaźnik(BLUETOOTH) jest wyłączony.

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można stosować połączenia kilku urządzeń.