Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Parowanie stereo

  • Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony w ramach funkcji.

    (Szczegółowe informacje o procedurze aktualizacji - patrz Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie.)

  • Przed ustawieniem funkcji Parowanie stereo zaktualizuj aplikację „Sony | Music Center” do najnowszej wersji.

  • Upewnij się, że wszystkie głośniki do podłączenia w ramach funkcji znajdują się w zakresie 1 m.

  • Po połączeniu 2 głośników SRS-XB33 wykonaj procedurę parowania urządzenia BLUETOOTH i głośnika, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.