Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH (kodek)

Opcjonalnie dla jakości odtwarzania dźwięku przez strumieniowanie BLUETOOTH dostępne są tryby „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. „Priorytet dla jakości dźwięku” umożliwia korzystanie z ustawień odtwarzania nie tylko SBC, ale również AAC i LDAC, aby można cieszyć się wysoką jakością dźwięku przez BLUETOOTH, natomiast tryb „Priorytet dla stabilności połączenia” zapewnia stabilniejsze strumieniowanie BLUETOOTH. Domyślnie wybrany jest tryb „Priorytet dla jakości dźwięku”.

Obsługiwane kodeki

 • Priorytet dla jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Wybrana jest opcja AUTO. Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC, LDAC i SBC.

 • Priorytet dla stabilności połączenia: Wybrana jest opcja SBC.

 1. Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  Uwaga

  • Nie włączaj głośnika.

 2. Zmień jakość dźwięku.

  Za pomocą przycisków głośnika

  1. Trzymając przycisk + (głośność), naciśnij przycisk(BLUETOOTH), aż wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

   Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik(BLUETOOTH) zamiga 3 razy na niebiesko.

   Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik(BLUETOOTH) zamiga dwa razy na niebiesko.

  Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

  1. Naciśnij przycisk(zasilanie), aby włączyć głośnik.

   Wskazówka

   • Wykonywanie operacji głośnika przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center” jest możliwe nawet, jeśli głośnik jest zasilany z wbudowanego akumulatora.

  2. Sparuj głośnik z urządzeniami BLUETOOTH takimi jak smartfon czy iPhone.

   Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika.

  3. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby włączyć aplikację.

   Music Center

  4. Dotknij [SRS-XB33].

  5. Dotknij [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] i wybierz kodek.

   [AUTO]: Priorytet dla jakości dźwięku

   [SBC]: Priorytet dla stabilności połączenia

Uwaga

 • W trybie [AUTO] (Priorytet dla jakości dźwięku) mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku, zależnie od ustawienia urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku należy zmienić ustawienie głośnika na tryb [SBC] (Priorytet dla stabilności połączenia).